Qiymətləndirmələr və fəaliyyətin idarə edilməsi

Qiymətləndirmələr və fəaliyyətin idarə edilməsi


Appraisals and performance management

Fəaliyyətin təhlili menecerin rəyi ilə kəmiyyət və davranışa əsaslanan nəticələrin birləşməsidir. Menecerlər nadir hallarda qiymətləndirmələri dərhal tamamlayırlar. Sistem işləmir. Bu ssenaridə biz şirkətinizin ehtiyacları üçün xüsusi olaraq hazırlanmış daha effektiv fəaliyyətin idarə edilməsi sistemini işləyib hazırlamaq üçün sizinlə işləyəcəyik. Buraya aşağıdakılar daxil ola bilər:

 

- İki fərqli fəaliyyət təhlilinin işlənib hazırlanması; biri saatlıq personal üçün nəzərdə tutulur, ikincisi isə əmək haqqı ilə işləyən işçilər üçün daha uyğundur.

- İldə bir dəfədən daha çox işçilərə rəy bildirən fəaliyyətin idarə edilməsi proqramını tərtib etmək.

- Təhlil sənədinin menecerlər üçün effektiv yanaşmada konstruktiv və proqnoz məlumatlar vasitəsi olduğunu təmin etmək üçün cari qiymətləndirmə alətlərini yenidən işləmək.