Haqqımızda

about us

“İşçilərinizin fəaliyyəti uğurlu olarsa, biznesiniz də uğurlu olar”

Peşəkar konsultasiya komandası kimi, PeoplePro HR Consulting şirkəti müştərilərə strategiyadan icraya kimi mürəkkəb problemlərin əksəriyyətinin həllində kömək etməyə çalışır. Bizim şirkətlər ilə olan öz xüsusi İR və ya təlim ehtiyaclarına onların mədəniyyətinə, zamanına və büdcəsinə uyğun olacaq şəkildə müraciət etmək işində üstünlüyümüz var.

Biz İR məlumatlarının daxil edilməsi və əmək haqqından fəaliyyət / performansın idarə edilməsinə kimi İR prosesinin outsorsinqini tam şəkildə əhatə edir.

Şirkətinizin davamlı dəstəyə ehtiyacı olub – olmamasından asılı olaraq, kimsə İR (İnsan Resursları) layihəsinə və ya insan kapitalı, strategiya və əməliyyatlar və ehtiyaclarınıza cavab verəcək texnologiyalar üzrə istedad və bacarıqların geniş çeşidini əlaqələndirmək bacarıqlarını tələb etdiyimiz iş yerində aparılan təlimə rəhbərlik etməli və onu idarə etməlidir.

 

 


İstedadın idarə edilməsi - işçi qüvvəsinin planlaşdırılması, işə götürmə, işdə saxlama, işçilərin təlim və inkişafı və işçinin tam həyat tsiklinə diqqət yetirən.

İR strategiyaları - bu kompensasiya, müavinətlər və ümumi İR planı kimi sahələrdə şirkətin strateji istiqamətinin ünvanlandığı sahədir.

İR – nı tənzimləyən - artmaqda olan tənzimləyici məsələlərin başa düşülməsi və onlara əməl edilməsində işçilərə kömək etmək üçün uyğunluq.