İnsan Resurslari siyasətlərinin işlənib hazırlanması

İnsan Resurslari siyasətlərinin işlənib hazırlanması


HR Policies Development

İnsan Resursları Siyasətlər inzibati vəzifələri, fəaliyyətin idarə edilməsini, işçi əlaqələrini və resursların planlaşdırılmasını dəstəkləmək üçün təşkilat tərəfindən hazırlanır. İnsan resursları siyasətləri şirkətin öz işçi qüvvəsinin üzvlərini işə götürmək, onları təlimatlandırmaq, qiymətləndirmək və mükafatlandırmaq üçün tətbiq etdiyi rəsmi qaydalar və təlimatlardır. Peşəkar heyətimiz aşağıdakılar da daxil olmaqla geniş çeşidli İR Siyasətlərini işləyib hazırlayacaqlar:

 

- İşəgötürmə

- Seçim prosesi

- İşçinin inkişafı

- Fəaliyyətin qiymətləndirilməsi

- Yüksək vəzifəyə qaldırma prosesi

- İşçinin rifahı

- Şikayətlərin idarə edilməsi və s.