Services

İşəgötürmə xidmətləri

İşəgötürmə xidmətləri

Bizim ekspert işəgötürənlər genişmiqyaslı işəgötürmə ehtiyaclarını qarşılamaq və ya xüsusi boşluqları doldurmaq üçün etibarlı işəgötürmə prosesini işləyib hazırlamaq məqsədilə sizinlə işləyə bilər. Biz işəgötürmə prosesinin az və ya çox hissəsini - sizin istədiyiniz qədərini həyata keçirik.


Qiymətləndirmələr və fəaliyyətin idarə edilməsi

Fəaliyyətin təhlili menecerin rəyi ilə kəmiyyət və davranışa əsaslanan nəticələrin birləşməsidir. Menecerlər nadir hallarda qiymətləndirmələri dərhal tamamlayırlar. Bu ssenaridə biz şirkətinizin ehtiyacları üçün xüsusi olaraq hazırlanmış daha effektiv fəaliyyətin idarə edilməsi sistemini işləyib hazırlamaq üçün sizinlə işləyəcəyik.
Qiymətləndirmələr və fəaliyyətin idarə edilməsi

İnsan Resurslari siyasətlərinin işlənib hazırlanması

İnsan Resurslari siyasətlərinin işlənib hazırlanması

İnsan Resursları Siyasətlər inzibati vəzifələri, fəaliyyətin idarə edilməsini, işçi əlaqələrini və resursların planlaşdırılmasını dəstəkləmək üçün təşkilat tərəfindən hazırlanır. İnsan resursları siyasətləri şirkətin öz işçi qüvvəsinin üzvlərini işə götürmək, onları təlimatlandırmaq, qiymətləndirmək və mükafatlandırmaq üçün tətbiq etdiyi rəsmi qaydalar və təlimatlardır.


İşçi təlimi və inkişafı

Bu bir faktdır ki: yaxşı təlimatlandırılmış işçilər öz işlərində daha effektivdirlər, onlar müştərilərə daha yaxşı xidmət göstərirlər və işlərindən daha xoşbəxtdirlər. Zamanla bu dövriyyənin azalmasına və daha məmnun müştərilərə gətirib çıxarır – bu isə hər kəs üçün qalibiyyət deməkdir!
İşçi təlimi və inkişafı

İşçi sorğuları

İşçi sorğuları

İşçi sorğuları hər bir müştəri üçün xüsusi olaraq hazırlanır ki, biz, sizin xüsusi problemlərinizə fokuslana bilək. Yanaşmamız həmçinin işçi qüvvənizi işçilərinizin iş mühitini hərtərəfli və effektiv şəkildə qiymətləndirmək üçün zəruri sayda alt qruplara bölə bilər.